Driftsmargin

Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.