Sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel februar til og med april 2015 mot november 2014 til og med januar 2015.. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.