Førstehåndsverdi

Ved salg av slaktet matfisk er førstehåndsverdien den prisen oppdretteren får ved salg av uforedlet fersk eller frosset fisk.