Fullført

Utdanningen regnes som fullført når skolen innrapporterer at studenten har fullført og bestått. I beregningen er det ikke lagt til grunn at studenten har fullført samme fagskoleutdanning som det de startet på. Startåret angir seneste starttidspunkt, og for startåret 2010 blir start i perioden 1.10.2009 - 30.9.2010