Fagskoleutdanning

Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger med varighet på mellom et halvt og to år. Utdanningen bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og ligger på nivået mellom videregående utdanning og høyere utdanning. Den er regulert av Lov om Fagskoleutdanning og tilbudene godkjennes av Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT).