Normert studieprogresjon

Full (normert) studieprogresjon vil si at studenten tar fag tilsvarende 60 studiepoeng i løpet av studieåret.