Ordinære heltidsstudenter

Ordinær utdanning er her definert som utdanning som hverken er etter- eller videreutdanning eller fjernundervisning. For å bli telt som heltidsstudent må studenten være påmeldt emner som minst gir 70 prosent av 60 studiepoeng.