Voksne

Personer som er 16 år og over. For friluftsaktiviteter er data for personer 16 år og over hentet fra Levekårsundersøkelsen EU-SILC, 2014.

Tallene for barn er fra 2013.