Beholdninger til markedsverdi

Markedsverdien til verdipapirer eid av en eiersektor eller utstedt av en utstedersektor ved utgangen av en periode. Regnes ut ved å ta antall/mengde verdipapirer multiplisert med prisen på verdipapirene som de omsettes til i markedet.