Kvotepliktige utslipp

Klimagassutslipp som er regulert gjennom et kvotesystem. Virksomheter som er omfattet av kvoteplikt, kan få tildelt kvoter for en mengde utslipp, men må kjøpe kvoter for utslipp som overstiger de tildelte kvotene. Retten til å slippe ut klimagasser tilsvarende ett tonn karbondioksid kalles én klimakvote.