Elsertifikatavtale

Dette går ut på at Norge og Sverige skal bygge ut 26,4 TWh ny fornybar strømproduksjon innen 2020. Sverige har foreslått å øke dette målet til 28,4 TWh.