Bærekraftskriterier

Gjelder i denne sammenheng biodiesel og bioetanol. At biodrivstoffet oppfyller bærekraftskriterier innebærer at produksjonen f.eks. ikke skal gå utover matproduksjon eller verneverdig regnskog.