Kraftintensiv industri

Omfatter følgende næringer: Produksjon av papirmasse, papir og papp, produksjon av kjemiske råvarer, produksjon av jern, stål og ferrolegeringer, produksjon av ikke-jernholdige metaller.