Norges fornybarandel

EU’s fornybardirektiv trådte i kraft i Norge ved utgangen av 2009 og innebærer at andelen fornybar energi i det totale energiforbruket skal stige til 67,5 prosent, mens fornybarandelen i transport skal øke til 10 prosent i 2020.