Gradsstudent

En student som tar sikte på å ta hele graden utenlands, kalles for gradsstudent. En student som studerer en del av sin norske grad, eller har praksis i utlandet, kalles for delstudent eller utvekslingsstudent.