Annen pedagogisk utdanning

Annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse, og innehaveren av en slik utdanning kan ansettes uten dispensasjon fra utdanningskravet (jf. Barnehageloven § 17 andre ledd og § 18).