Fastlands-Norge

Omfatter alle næringer med unntak av utvinning av olje og gass, rørtransport med olje og gass og utenriks sjøfart med passasjerer og gods