Personer med innvandrerbakgrunn

Personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, i tillegg til personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.