Grovt tyveri fra person på offentlig sted

I statistikkene som fordeler etter type lovbrudd, er grovt tyveri fra person på offentlig sted en del av lovbruddstypen «annet grovt tyveri».