Anmeldte trafikklovbrudd

Langt fra alle registrerte brudd på vegtrafikkloven blir anmeldt. For de mindre alvorlige trafikkforseelsene kan forenklet forelegg ilegges, og når dette blir straffen anmeldes ikke overtredelsen. Disse inkluderes da ikke i statistikken over anmeldte lovbrudd, men er med i statistikken over Straffereaksjoner.