Tyverier rettet mot biler og andre motorkjøretøy

Inkluderer både simpelt og grovt tyveri fra befordringsmiddel samt brukstyveri av motorkjøretøy.