Slaktesvin

Gjeld gris slakta eller seld som livdyr året før.