Ammeku

Ku som blir held hovudsakleg for produksjon av kalv for kjøtproduksjon.