Betydelige materielle mangler

Delindikator for AROPE: Betydelige materielle mangler måler andelen som ikke har råd til minst fire av følgende ni deprivasjonselementer: i) å betale husleie/boliglån eller elektrisitet/kommunale avgifter i tide, ii)å holde hjemmet tilstrekkelig varmt, iii) å betale uventede utgifter, iv) å spise kjøtt eller fisk annenhver dag, v) en ukes ferie borte fra hjemmet, vi) en privatbil, vii) vaskemaskin, viii) farge-TV eller ix) en telefon (inklusiv mobiltelefon).