Lav arbeidsintensitet

Delindikator for AROPE: Lav arbeidsintensitet måler andelen personer i alderen 0-59 år som bor i en husholdning hvor de voksne i husholdningen (16-59 år) arbeider mindre enn 20 prosent av deres totale arbeidspotensial i løpet av det siste året.