Næringsinntekt

Skattemessig overskudd fra næringsvirksomhet. Omfatter næringsinntekt fra jordbruk og andre næringsinntekter. Inntekter fra skogbruk eller andre tilleggsnæringer på jordbruksbedriften, som skattemessig blir regnet som egen næring, er inkludert i andre næringsinntekter.