Husholdninger

Omfatter sektorene personlig næringsdrivende, borettslag og lignende, lønnstakere (inkludert pensjonister, trygdede, studenter og andre) og ufordelt sektor.