Personer med innvandrerbakgrunn

Samlebetegnelse for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre