Ordrereserve

Verdien av den ordremassen bedriften har igjen å utføre ved kvartalets utløp. Verdien av påbegynte entrepriser føres med fradrag for verdien av det arbeidet som er utført.