Ordretilgang

Verdien av alle nye ordrer bedriften har mottatt i løpet av kvartalet, også nye ordrer som er mottatt og fullført i løpet av samme kvartal.