Finansformue

Summen av alle bankinnskudd, aksjer og andre verdipapirer.