Samlet bruk av tobakk

Daglig bruk av sigaretter eller snus, av-og-til-røyking eller av-og-til-bruk av snus, eller en kombinasjon av disse. En som for eksempel røyker daglig, men bruker snus av og til, vil her bli regnet som daglig tobakksbruker.