CO2-ekvivalenter

Utslipp av forskjellige klimagasser har ulik effekt på den globale oppvarmingen. Ved å regne om til enheten CO2 -ekvivalenter blir utslipp av ulike typer klimagasser sammenlignbare. Enheten tilsvarer den effekten 1 tonn CO2 vil ha på den globale oppvarmingen i løpet av 100 år. Andre klimagasser har en til dels mye sterkere oppvarmingseffekt enn CO2 . For eksempel gir 1 tonn metan samme klimaeffekt som 25 tonn CO2 , mens 1 tonn av fluorgassen SF6 tilsvarer hele 22 800 tonn CO2 .