Utslippsberegninger

Tallene omfatter bare utslipp som skjer innenfor norsk territorium. Enkelte tabeller inneholder i tillegg utslipp fra utenriks sjø- og luftfart.