Verdipapirgjeld

Bankenes verdipapirgjeld består av både obligasjons- og sertifikatlån.