Kundeinnskudd

Kundeinnskudd er innskudd fra kunder. Sentralbanker, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper og statlige lÄneinstitutt omfattes ikke i kundebegrepet.