Registrert utvandret

Registrert flytting fra Norge til andre land. Ved flytting fra Norge gjelder meldeplikten til folkeregisteret for alle personer som har til hensikt å oppholde seg i utlandet i minst 6 måneder. Noen melder ikke utvandring, slik at andelen utvandrede antagelig er noe høyere.