Innvandring

Registrert flytting til Norge fra andre land. Ved flytting til Norge gjelder meldeplikten til folkeregisteret for alle personer som har til hensikt å oppholde seg her i minst 6 måneder. Personer som oppholder seg i Norge uten lovlig oppholdsgrunnlag, eller er i Norge på korttidsopphold, er ikke med i datagrunnlaget.