Utdanning

Defineres her som videregående opplæring og høyere utdanning. Overgang til grunnskoleopplæring blir her ikke regnet med i tallene for personer som er under utdanning. Grunnen til dette er at det per i dag ikke finnes noe register på personnivå over personer som deltar i grunnskolen. I grunnskolens Informasjonssystem (GSI) er enheten hver enkelt grunnskole.