Avgangskohort

Er personer som har avsluttet eller avbrutt introduksjonsprogrammet i løpet av et gitt år. Personer som kommer inn igjen i programmet på et senere tidspunkt (etter permisjon eller lignende), tilhører bare én avgangskohort, den siste. En kvinne som har omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel, blir med i kohorten etter endt permisjon, dersom hun ikke kommer inn igjen i programmet.