Landbasert virksomhet

Omfatter selskaper som lignes etter skattelovens ordinære skatteregler.