Oljeutvinningsselskaper

Selskaper som skattlegges med hjemmel i petroleumsskatteloven. Inkluderer også utenlandske selskaper som yter tjenester på sokkelen.