Personer i studenthusholdninger

Til forskjell fra befolkningsstatistikken utelates ofte personer i studenthusholdninger i inntekts- og formuesstatistikken. Årsaken er at den viktigste inntektskilden for studenter, studielån, ikke defineres som inntekt i statistikken.