Undersøking

Frå 2013 vert alle undersøkingar rapportert til SSB. Tidlegare vart berre ei undersøking per barn rapportert, og då den første eller den som eventuelt hadde ført til tiltak. Tala for undersøkingar frå 2013 er derfor ikkje samanliknbare med tala for undersøkingar i 2012 og tidlegare. Men talet på barn med undersøking starta kan samanliknast.