Melding

Frå 2013 publiserer SSB talet på meldingar til barnevernstenesta, kor mange av dei som har gått vidare til undersøking, og kor mange som er lagde bort. Innhaldet i meldinga har auka frå 4 til 19 kategoriar.