Handelsoverskudd

Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen.