Indikatorer

En indikator er et mål som er beregnet av data og/eller statistikk og som indikerer eller sier noe om status eller utvikling innen et gitt område.