Husholdning

Består av personer som er bosatt i samme privatbolig.