Den øvrige befolkningen

Den øvrige befolkningen er alle unntatt innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.