EU etc.

Brukes for korthets skyld for å betegne EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.